Kilon Osuus-Auto: En ny underprofilskonstruktion avgjorde affären med VAK

Kilon Osuus-Autos verkställande direktör Ari Savisalo beställde karosser enligt det nya sortimentet av VAK, för sitt företags två lastbilar. De nya bilarna blev klara för trafik i juni 2019.

Hur kom det sig att du beställde de ny lastutrymmena just av VAK?

– För närvarande är ju konkurrensen verkligt hård mellan de olika karosstillverkarna. Eventuellt var det så att vågskålen tyngde mest för VAK på grund av den avancerade underprofilskonstruktionen i VAK:s sortiment. Vi fick bekanta oss med den i Vahto med hjälp av 3D-modellering. Det går enkelt och snabbt att reparera den nya konstruktionen och det är verkligen viktigt för oss eftersom det faktiskt är så att det alltid uppstår skador på karosserna och vi måste kunna reparera dem omedelbart, säger verkställande direktören för Kilon Osuus-Auto, Ari Savisalo.

Vilket slags frakt kommer ni att forsla med bilarna och inom vilket område?

– De här bilarna kommer huvudsakligen att användas för livsmedelstransport och kommer att köra inom Helsingforsregionen.

Hur har samarbetet med VAK fungerat?

– Vi fick våra första nya karosser från VAK redan 2008 och samarbetet med VAK har fungerat bra redan från första början. Jarmo Laine har varit vår motpart hos VAK. Det har underlättat att vi har en bekant försäljare som känner till vårt företag och är införstådd med våra särskilda behov. Samarbetet underlättas även av att informationen om de utrustningslösningar som vi har beställt tidigare finns sparade i VAK:s databas. Därmed har VAK mycket historisk information om vår utrustning och det hjälper oss med våra nya projekt, säger Ari uppskattande.

– Vi har även samarbetat med VAK i fråga om HCT-projekten. Jag tror att vi eventuellt var bland de första tre transportföretagen som kunde pilotköra långa kombinationer i landsvägstrafik i Finland. Under det projektet samarbetade vi med Lassi Virtanen som har deltagit i utvecklingsarbetet av nya långa kombinationer från första början. I och med att transportbehoven ändrats har den kombinationen nu delats upp i två vanliga semitrailerkombinationer. Duo-2-kombinationen som vi tagit fram tillsammans med VAK har faktiskt visat sig vara en mycket fungerande och flexibel lösning, säger Ari.

 

Referenser

18.8.2020

LTP Group: Jag blev övertygad om VAK:s helhetstjänst

LTP Groups verkställande direktör, Matti Tuominen, beställde en 16,5 meter lång HCT-släpvagn och FRC-lastutrymmen till totalt femton lastbilar av VAK. Det rymdes många olika variationer i den stora serien. Det som alla dessa lastutrymmen har gemensamt är att det går att använda flyttbara skiljeväggar till att dela upp dem i olika temperaturavdelningar. Dessutom har alla

28.5.2018

Lauri Vähälä Oy: V-Slider transporterar nu även växelcontainers

Den hydrauliskt fungerande V-Slider, som kopplar två trailers till varandra, utvecklas till ett allt mångsidigare arbetsverktyg. I början på detta år tillverkades hos VAK de första V-Sliders med baklämslyft och Vähälä Oy:s växelcontainersliders.

28.5.2018

Kuljetusliike Törmänen Oy: Med rätt materiel konkurrensfördelar och inbesparingar

”Produkter som är skräddarsydda för den egna transportverksamheten ger konkurrensfördel och inbesparing. VAK planerade och tillverkade för oss en unik kombination som är precis sådan som jag ville ha”, säger transportföretagaren Matti Törmänen från Rusko.