Periodiska ATP-inspektioner

Periodiska ATP-inspektioner

Ruokavirasto har gett tillstånd till att periodiska ATP-inspektioner får utföras i Lundo, Vanda, Jyväskylä, Tammerfors och Uleåborg.

Periodisk inspektion utförs då det är högst sex månader tills ATP-godkännandet går ut. Det första ATP-godkännandet är i kraft i sex år och följande nya godkännande tre år.

ALLMÄNT OM DEN PERIODISKA INSPEKTIONEN
På basen av den periodiska ATP-inspektionen kan man förlänga transportfordonets utgående eller utgångna ATP-klassificering. På basen av rapporten från den station som utför den periodiska granskningen utförs beviljar Naturresursinstitutet (Luke) ett ATP-intyg för transportfordonet, som i regel är i kraft under 3 år med början från att föregående ATP-intyg har upphört att vara i kraft.
Målsättningen med den periodiska inspektionen är att utreda ifall transportfordonet fortsatt, trots stigande ålder, är lämpat för den avsedda användningen och i enlighet med de tekniska krav som gäller för ATP-transportfordon.
Den periodiska ATP-inspektionen utförs i enlighet med Lukes instruktioner, och i en roll som myndighetsrepresentant. Stationen där den periodiska granskningen utförs har som uppgift att granska att karosseriet och temperaturregleringsanordningen är i enlighet med typtestrapporten och i ändamålsenligt skick. Resultatet av den periodiska inspektionen kan vara ett godkännande, ett godkännande efter att vissa specificerade korrigeringar har gjorts, eller ett avbrytande/underkännande. För ett godkänt transportfordon framförs ett förslag om förlängning av ATP-klassificeringen till Luke, och ifall Luke godkänner denna framställan, levererar man ett nytt ATP-intyg som postförsändelse, vilken kunden är skyldig att lösa ut.

TA MED ALLA DOKUMENT
Före den periodiska inspektionen inleds kontrolleras att karosseriets ATP-klassificering är i kraft. Detta med hjälp av den ursprungliga ATP-testrapporten eller en kopia av denna. Dessutom behöver man transportfordonets registerutdrag samt det senaste ATP-intyget. Dokumenten är obligatoriska, och ifall de inte levereras förvärvas de mot avgift från Luke, och kunde faktureras avgiften på basen av prislistan.

KAROSSERIET RENGJORT OCH TOMT
När man anländer till den periodiska inspektionen ska karosseriet vara rent inuti och utanpå, eftersom väggytorna granskas och fotograferas i sin helhet. En smutsig kaross kan leda till att den periodiskas inspektionen avbryts, och kunden faktureras normal avgift för periodisk inspektion. Karosseriutrymmet ska absolut vara tomt.

BRÄNSLETANKEN FULL
Vid den kyltest som utförs i samband med den periodiska inspektion kan kylanläggningen komma att förbruka 30 – 40 liter bränsle, reservera alltså tillräckligt med bränsle.

KAROSSERIUTRYMMET VARMT
Inspektionen kan inte inledas före karosseriutrymmet och väggarna med isolering har en temperatur på minst +15°C. Detta säkerställs genom att registrera temperaturerna i karosseriutrymmet med dörrarna stängda under 30 minuter innan den egentliga kyltesten inleds. Under denna tid får temperaturen i karosseriet inte sjunka. Ifall karosseriutrymmet måste värmas innan testen, kan detta fördröja den periodiska inspektionen så att den tid som reserverats inte räcker till, vilket i sin tur kan leda till att inspektionen avbryts. För uppvärmning av karosseriutrymme debiteras separat.
När du lämnar ett transportfordon för periodisk inspektion t.ex. föregående kväll, säkerställ att det finns tillräckligt med bränsle och lämna kylanläggningen i drift med en temperaturinställning på +20°C.

TEMPERATURREGISTRATOR
För FRC-klassificerade transportfordon ska finnas en fungerande temperaturregistrator som är godkänd i enlighet med EN12830.


Se alla våra verkstäder:

VAK Huoltopalvelut Oy Lundo

Adress
Avantintie 24, 21420 Lundo

Öppettider

Må-fr 6.00 – 22.00, lö 7.00 – 15.00

Avvikande öppettider vid helger 2023:

6.1.2023 Trettondagen stängt

7.-10.4.2023 Påsk stängt

1.5.2023 första Maj stängt

18.5.2023 Kristihimmelsfärdsdag stängt

23.-24.6.2023 Midsommar stängt

4.11.2023 Alla helgons dag stängt

6.12.2023 Självständighetsdag stängt

25.12.2023 Juldag stängt

26.12.2023 Annandag jul stängt

 

Reservdelstjänster 020 7656 370

Arbetsmottagning
020 7656 480

Läs mer

VAK Huoltopalvelut Oy Vanda

Adress
Mossabergsgränd 5, 01740 Vanda

Öppettider

Service: Må – fre 6.00 – 22.00, lö 7.00 – 15.00

Avvikande öppettider vid helger 2023:

6.1.2023 Trettondagen stängt

7.-10.4.2023 Påsk stängt

1.5.2023 första Maj stängt

18.5.2023 Kristihimmelsfärdsdag stängt

23.-24.6.2023 Midsommar stängt

4.11.2023 Alla helgons dag stängt

6.12.2023 Självständighetsdag stängt

25.12.2023 Juldag stängt

26.12.2023 Annandag jul stängt

Reservdelstjänster 020 7656 422

Arbetsmottagning
+358 20 7656 420

Läs mer

VAK Huoltopalvelut Oy Tammerfors

Adress
Autokeskuksentie 5, 33960 Birkala

Öppettider

Må-fr 6.00 – 22.00, lö 6.00 – 14.00

Avvikande öppettider vid helger 2023:

6.1.2023 Trettondagen stängt

7.-10.4.2023 Påsk stängt

1.5.2023 första Maj stängt

18.5.2023 Kristihimmelsfärdsdag stängt

23.-24.6.2023 Midsommar stängt

4.11.2023 Alla helgons dag stängt

6.12.2023 Självständighetsdag stängt

25.12.2023 Juldag stängt

26.12.2023 Annandag jul stängt

 

Arbetsmottagning
+358 20 7656 450

Läs mer

VAK Huoltopalvelut Oy Seinäjoki

Adress
Kaarantie 15, 60100 Seinäjoki

Öppettider

Må – fre 6.00 – 22.00, lö 6.00 – 14.00

Avvikande öppettider vid helger 2023:

6.1.2023 Trettondagen stängt

7.-10.4.2023 Påsk stängt

1.5.2023 första Maj stängt

18.5.2023 Kristihimmelsfärdsdag stängt

23.-24.6.2023 Midsommar stängt

4.11.2023 Alla helgons dag stängt

6.12.2023 Självständighetsdag stängt

25.12.2023 Juldag stängt

26.12.2023 Annandag jul stängt

 

Arbetsmottagning
+358 20 7656 430

Läs mer

VAK Huoltopalvelut Oy Jyväskylä

Adress
Kuormaajantie 26, 40320 Jyväskylä

Öppettider

Må – fre 6.00 – 22.00, lö 7.00 – 15.00

Avvikande öppettider vid helger 2023:

6.1.2023 Trettondagen stängt

7.-10.4.2023 Påsk stängt

1.5.2023 första Maj stängt

18.5.2023 Kristihimmelsfärdsdag stängt

23.-24.6.2023 Midsommar stängt

4.11.2023 Alla helgons dag stängt

6.12.2023 Självständighetsdag stängt

25.12.2023 Juldag stängt

26.12.2023 Annandag jul stängt

 

Arbetsmottagning
+358 20 7656 440

Läs mer

VAK Huoltopalvelut Oy Uleåborg

Adress
Oritkarintie 1, 90400 Uleåborg

Öppettider

Må – fre 6.00 – 22.00, lö 7.00 – 15.00.

Avvikande öppettider vid helger 2023:

6.1.2023 Trettondagen stängt

7.-10.4.2023 Påsk stängt

1.5.2023 första Maj stängt

18.5.2023 Kristihimmelsfärdsdag stängt

23.-24.6.2023 Midsommar stängt

4.11.2023 Alla helgons dag stängt

6.12.2023 Självständighetsdag stängt

25.12.2023 Juldag stängt

26.12.2023 Annandag jul stängt

Reservdelstjänster +35820 7656 460   (må – fre 8-16)

Arbetsmottagning
+358 20 7656 465

Läs mer

Västerås Service Center

Adress
Omformargatan 15, 721 37 Västerås

Öppettider

Mån – tors 6.00 – 23.00, fre 6.00 – 18.00

Arbetsmottagning
+46 2110 5790

Läs mer