Periodiska ATP-inspektioner

Periodiska ATP-inspektioner

Evira har gett tillstånd till att periodiska ATP-inspektioner får utföras i Vanda, Jyväskylä och Uleåborg.

Periodisk inspektion utförs då det är högst sex månader tills ATP-godkännandet går ut. Det första ATP-godkännandet är i kraft i sex år och följande nya godkännande tre år.

Följande bör beaktas innan enheten förs till den periodiska ATP-inspektionen:

Det får inte finnas några lösa föremål eller gods i karosseriet som ska inspekteras. Karosseriet bör vara tvättat ut- och invändigt. Det lönar sig också att kontrollera att det finns tillräckligt med bränsle, då kylaggregaten kan köras rätt långa tider.

Det ursprungliga ATP-intyget bör finnas med.

Den periodiska ATP-inspektionen påbörjas först då karosseriet har värmts upp inuti till +15 grader. I nedkylningsprovet är målet att med FRC-klass ska -20 grader uppnås inom 6 timmar. På vintern räcker det längre för kylkarossen att värmas upp. Mätningen kan då eventuellt inte utföras under en arbetsdag.