Reservdelstjänster

Reservdelstjänster

Reservdelar för karosser

I VAK Huoltopalveluts servicepunkter finns ett bra urval av reservdelar. En del av karossreservdelarna levereras direkt från fabriken i Vahto. Kontakt med Vahto ska i först hand tas med blanketten nedan eller per e-post:
spares@vak.fi eller per telefon 020 7656 333

Reservdelar för tillbehör

Beställ tillvalsutrustningens (bakgavellyft, värmeaggregat, kylaggregat) reservdelar från närmaste servicetjänstepunkt.