Reservdelstjänster

Reservdelstjänster

Reservdelar för karosser

I VAK Huoltopalveluts servicepunkter finns ett bra urval av reservdelar. En del av karossreservdelarna levereras direkt från fabriken i Vahto. Kontakt med Vahto ska i först hand tas med blanketten nedan eller per e-post spares@vak.fi.

Reservdelar för tillbehör

Beställ tillvalsutrustningens (bakgavellyft, värmeaggregat, kylaggregat) reservdelar från närmaste servicetjänstepunkt.

 

Kontaktinformation för reservdelstjänster

VAK Huoltopalvelut Oy Reservdelscentral +358 20 7656 370
Reservdelscentral, Lundo Reservdelschef, Arno Erbismann +358 20 7656 333
Petri Ruuskanen +358 20 7656 482
Lundo Jere Koivisto +358 20 7656 399
Jami Teikari +358 20 7656 371
Vanda Asko Rantanen +358 20 7656 423
Jouni Rantamäki +358 20 7656 492
Tammerfors Matti Mäkiaho +358 20 7656 452
Seinäjoki Teppo Toivola +358 20 7656 436
Jyväskylä Atte Tolvanen +358 20 7656 441
Uleåborg Harri Jaakkola +358 20 7656 462
Västerås Anna-Lena Hiltunen +46 2110 5792