Vår personal är vår viktigaste resurs

VAK som arbetsgivare

VAK:s viktigaste och mest värdefulla tillgång är våra skickliga och engagerade anställda. Därför vill vi se till att alla anställda hos VAK trivs på sin arbetsplats. Vårt mål är att ge våra anställda en positiv och öppen arbetsmiljö som uppmuntrar professionell utveckling.

VAK-koncernen sysselsätter över 500 toppexperter i olika positioner inom hela företaget – från inköp till produktion, logistik, produktutveckling, design, försäljning och service. Vissa av våra anställda har lång erfarenhet, andra har precis tagit sin examen. Men vi alla har bra stämning och jobbar bra ihop.

Kunden i centrum

Kunden är alltid kärnan i all vår verksamhet, och designen och tillverkningen av våra produkter drivs av deras behov. Som en professionell partner känner vi till våra kunders affärs- och transportbehov. Vi investerar i långsiktiga kundrelationer och tar hand om kunden och transportutrustningen under hela utrustningens livstid.

Ständig utveckling

Det är viktigt för oss att VAK-anställda mår bra och trivs hos oss!

Vi tror att det är viktigt att våra anställda fortsätter att utvecklas hela tiden. Vår personal kan utveckla sin kompetens genom utbildning, omskolning och intern utbildning. Vi förser våra chefer med ett brett utbud av ledarskapsutbildningar. En viktig del av utvecklingen är också främjandet av rörlighet inom koncernen. Förutom Finland har vi även arbete i Sverige.

Bra anställningsförmåner

VAK erbjuder sina anställda goda anställningsförmåner, till exempel företagshälsovård, och möjlighet att dra nytta av arbetsgivarsponsrade Smartum-förmåner. Läs mer om våra anställningsförmåner >

Vi letar alltid efter nya förmågor, kontakta oss eller skicka in din ansökan redan idag!

Vakanser >
Öppen ansökan >