Kontaktuppgifter


VAK Oy

Paattistentie 57, 21310 Vahto
Växel +358 20 7656 300
Fax +358 20 7656 399
E-post: fornamn.efternamn@vak.fi

Se nätfaktureringsadresser här >

Se vårt läge på kartan >


Försäljning, VAK och Kässbohrer produkts

Matti Virtanen

Försäljningsdirektör
Matti Virtanen
+358 20 7656 304
matti.virtanen@vak.fi

Jani Oikia

Försäljningschef
Jani Oikia
+358 20 7656 305
jani.oikia@vak.fi

Försäljningschef/
Kässbohrer
Jari Vesala
+358 50 462 8099
jari.vesala@vak.fi

Lassi Virtanen

Styrelsens ordförande
Lassi Virtanen
+358 20 7656 301
lassi.virtanen@vak.fi

Merja Virtanen

Försäljningssekreterare
Merja Virtanen
+358 20 7656 312
merja.virtanen@vak.fi

Kuva

Export-/försäljningssekreterare
Sari Viljanen
+358 40 457 0934
sari.viljanen@vak.fi


Administration och ekonomi

Lassi Virtanen

Styrelsens ordförande
Lassi Virtanen
+358 20 7656 301
lassi.virtanen@vak.fi

Ilpo Korhonen

Verkställande direktör
Ilpo Korhonen
+358 20 7656 306
ilpo.korhonen@vak.fi

Finansdirektör
Joonas Ilmolahti
+358 40 709 2855
joonas.ilmolahti@vak.fi


Produktion

Joni Andersson

Produktionsdirektör
Joni Andersson
+358 20 7656 320
joni.andersson@vak.fi

HR

HR Direktör
Tarja Mäkinen
+35840 868 3354
tarja.makinen@vak.fi

Design och produktutveckling

Kuva

Design- & Produktutvecklingschef
Juuso Laine
+358 20 7656 339
juuso.laine@vak.fi

Säkerhet, kvalitet, miljö

Matti Niemelä

HSEQ direktör
Matti Niemelä
+358 20 7656 321
matti.niemela@vak.fi


VAK Huoltopalvelut Oy

Lundo, +358 20 7656 480, läs mer >
Vanda, +358 20 7656 420, läs mer >
Tammerfors, +358 20 7656 450, läs mer >
Seinäjoki, +358 20 7656 430, läs mer >
Jyväskylä, +358 20 7656 440, läs mer >
Uleåborg, +358 20 7656 465, läs mer >
Västerås, +46 2110 5790, läs mer >

Journummer för service utanför öppettider +358 20 7656 499

Juha-Matti Ruuskanen

Verkställande direktör
Juha-Matti Ruuskanen
+358 20 7656 431
juha-matti.ruuskanen@vak.fi

Esa Perälampi

Servicetjänstchef
Esa Perälampi
+358 20 7656 404
esa.peralampi@vak.fi

Kuva

Servicetjänstchef
Janne Hakala
+358 20 7656 405
janne.hakala@vak.fi

Kuva

Servicetjänstchef
Taru Virtanen
+358 20 7656 372
taru.virtanen@vak.fi


Reservdelar

Vårt Servicenätverk har ett heltäckande utbud av reservdelar
Se ditt närmaste servicecenter här >
Tel. för reservdelar centre +358 20 7656 370
Beställningsblankett för reservdelar >
Beställningar spares@vak.fi

Kuva

Reservdelschef
Arno Erbismann
+358 20 7656 333
arno.erbismann@vak.fi
Beställningar spares@vak.fi


VAK Sverige & VAK Norge

VAK Sverige AB
Omformargatan 15
721 37 VÄSTERÅS
tel. +46 21 105 790
www.vaksverige.se

VAK Norge AS
Bekkeveien 163
3173 Vear
tel. +47 909 93 553

Stefan Björklund

Exportchef
Stefan Björklund
+358 20 7656 309
stefan.bjorklund@vak.fi

Ulrik Karlsson

Försäljning / mellersta och norra Sverige
Ulrik Karlsson
+46 70 3700 885
ulrik.karlsson@vak.fi

Tobias Martinsson

Försäljning / södra Sverige
Tobias Martinsson
+46 72 7021 220
tobias.martinsson@vak.fi

Markku Salo

Platschef, Västerås Service Center
Markku Salo
+46 70 3214 705
markku.salo@vak.fi

Kuva

Reservdelar (beställningar helst per e-mail)
Arno Erbismann
+358 20 7656 333
arno.erbismann@vak.fi

Försäljning/ Norge
Geir Strande
+47 909 93 553
geir.strande@vak.fi


Fakturering

VAK Oy

FO-nummer: 0636524-6
VAT-nummer: FI06365246

E-fakturor
Vi accepterar främst e-fakturor.
EDI-signum/nätfaktureringsadress: 003706365246
Operatör: MAVENTA, ID: 003721291126

För elektroniska fakturor via banknätverket är vår operatör Danske Bank med operatörskoden DABAFIHH.

PDF-fakturor
ostolaskut@vak.fi

VAK Huoltopalvelut Oy

FO-nummer: 1550278-3
VAT-nummer: FI15502783

E-fakturor
Vi accepterar främst e-fakturor.
EDI-signum/nätfaktureringsadress: 003715502783
Operatör: MAVENTA, ID: 003721291126

För elektroniska fakturor via banknätverket är vår operatör Danske Bank med operatörskoden DABAFIHH.

PDF-fakturor
15502783@scan.netvisor.fi

Vänligen notera
  • Fakturor måste innehålla uppgift om leveransställe och namn på beställare. VAK-koncernen tillämpar 30 dagars betalningsvillkor om inte annat avtalats.
  • Vänligen meddela ert EDI-signum innan ni skickar oss några nätfakturor ostolaskut@vak.fi.