Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: VAK Oy
Y-tunnus: 0636524-6
Osoite: Paattistentie 57, 21310 Vahto, Suomi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Matti Niemelä
Puhelin: 020 7656 321
Sähköposti: matti.niemela@vak.fi

3. Rekisterin nimi

VAK Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjän antamia tietoja käytetään asiakkaan tunnistamiseen ja palvelemiseen. Henkilötietoja käsitellään kokonaisuudessaan asiakassuhteen hoitamista ja kehittämistä varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö määräytyy verkkosivuilla olevien lomakkeiden keräämistä tiedoista. Oikeusperusteena käytetään kaikkien rekisterissä olevien tietojen keräämisessä henkilön omaa suostumusta. Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja lomakkeittain:

Yhteydenottolomake: nimi ja sähköpostiosoite
Varaosien tilauslomake: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja sähköpostiosoite varaosien tilausvahvistusta varten, puhelinnumero, laskutusosoite, toimitusosoite ja perävaunun rekisterinumero
Asiakaslehden tilauslomake: nimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisterinpitäjän verkkosivujen lomakkeiden kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän lukuun henkilötietojen käsittelijät. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, mutta poikkeuksen muodostavat viranomaistahot lakisääteisissä tapauksissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijöiden ulkopuolisille tahoille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ovat rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Rekisterinpitäjän käyttämä palveluntarjoaja on vastuussa siitä, että tiedot sijaitsevat EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä.

9. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista. Tarpeettomat tiedot hävitetään.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän käyttämän verkkosivujen palvelimen palveluntarjoaja vastaa palvelimen asianmukaisesta suojauksesta.
Varsinainen rekisteri on myös ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa ja palveluntarjoaja vastaa rekisterin teknisestä suojauksesta. Varsinainen rekisteri edellyttää tunnistautumista.

11. Rekisteröidyn Tietojen korjaus-, tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on tallennettu asiakasrekisteriin. Tarkastusoikeutta voi käyttää maksuttomasti kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa korjausta ja hävittämistä.

Tietojen korjaus-, tarkastus- ja kieltopyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle ja henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisella ja voimassa olevalla virallisella henkilöllisyystodistuksella.

12. Evästeiden käyttö

Rekisterinpitäjän verkkosivut käyttävät omia ja kolmansien osapuolien evästeitä käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Evästeet keräävät tietoa esimerkiksi verkkosivulla vierailevien kävijöiden liikkumisesta ja käyttäytymisestä. Jotkut evästeet saattavat olla pakollisia rekisterinpitäjän verkkosivujen toimivuuden kannalta.

13. Kolmannen osapuolen palveluista ja rekistereistä

Kolmannen osapuolen palvelut voivat kerätä tietoja kävijöistä voimassaolevien ehtojensa mukaisesti.

Google
Rekisterinpitäjän verkkosivujen analytiikkatietoja kerää Google LLC:n palvelu Google Analytics. Verkkosivuilla on käytössä Googlen reCAPTCHA, jonka avulla on tarkoitus estää robottiohjelmien lähettämien tietojen tallentuminen rekisteriin. Google Maps -palvelua käytetään näyttämään VAK:n pääkonttorin sijainti kartalla. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa: https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/

Facebook
Rekisterinpitäjän verkkosivuilla on Facebook, Inc:n Page Plugin -liitännäinen, jonka tarkoituksena on mainostaa yrityksen Facebook-profiilia verkkosivun kävijöille. Facebookin tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa: https://www.facebook.com/policies/

Evästeseloste