Laatu ja ympäristö

VAK Oy:n johtamisjärjestelmä on sertifioitu ISO 9001 -laatustandardilla ja ISO 14001 -ympäristöstandardilla.

VAK Oy:n johtamisjärjestelmä on sertifioitu ISO 9001 -laatustandardilla ja ISO 14001 -ympäristöstandardilla.

Laatupolitiikka

Laatu on yhteinen asiamme ja tärkeä menestystekijämme, jolla varmistamme asiakkaidemme tyytyväisyyden toimintaamme. Laatupolitiikka on sitoumus asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme, koskien kaikkea VAK:n toimintaa. Laatupolitiikan toteuttaminen on jokapäiväistä työtämme, siinä onnistumisen edellytyksenä on sitoutunut johto ja henkilöstö.

Lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja odotukset, joiden täyttäminen on VAK:n menestymisen edellytys.

Laadun tekevät ihmiset. Siksi toimintamme perusedellytyksenä on osaava ja motivoitunut henkilökunta.

Seuraamme ja mittaamme tuotteiden, palvelujen ja toiminnan laatua ja sitoudumme toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Sitoudumme laatupolitiikan mukaiseen työskentelyyn ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme.

Ympäristöpolitiikka

Teemme aktiivisesti työtä kestävän kehityksen edistämiseksi.

Tuotteiden suunnittelussa haemme jatkuvasti uusia rakenteita ja ratkaisuja energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisten kuljetuskalustoratkaisujen kehittämiseksi.

Pyrimme kaikessa toiminnassamme resurssien tehokkaaseen käyttöön. Vähentämällä energiankulutusta ja suosimalla uusiutuvan energian käyttöä sekä valitsemalla ympäristöystävällisiä materiaaleja, minimoimalla jätteiden määrää ja huolehtimalla kierrätyksestä.

Noudatamme liiketoimintaamme vaikuttavaa ympäristölainsäädäntöä sekä sidosryhmien vaatimuksia.

Toimimme aktiivisesti parantaaksemme jatkuvasti ympäristönsuojelun tasoa kaikessa toiminnassamme.