ATP-kausitarkastukset

ATP-kausitarkastukset

Ruokavirasto on myöntänyt oikeudet VAK Huoltopalvelut Oy:lle ATP-kausitarkastusten suorittamiseen Liedossa, Vantaalla, Jyväskylässä, Tampereella ja Oulussa.

KAUSITARKASTUSAIKA

Kuljetusvälineen kausitarkastus tulisi suorittaa ennen ATP-luokituksen päättymistä. Se voidaan aloittaa aikaisintaan kuusi kuukautta ennen luokituksen päättymistä ja tietyin ehdoin sen päättymisen jälkeen. Ensimmäinen ATP-luokitus on voimassa kuusi vuotta ja sen voimassaoloa voidaan jatkaa kausitarkastuksin kahdesti kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Alkuperäinen ATP-luokka voi olla voimassa enintään 12 vuotta, jonka jälkeen FRC-luokka voidaan joko uusia onnistuneen eristyskyvyn määrittelyn jälkeen (ei voida tehdä kausitarkastusasemilla) tai luokka voidaan pudottaa viileäkuljetuksiin tarkoitettuun FNA-luokkaan, jossa se voidaan pitää kolmen vuoden välein tehtyjen kausitarkastusten jälkeen korin käyttöiän loppuun. Alkuperäinen FNA-luokka voidaan uusia 12 vuoden jälkeen ainoastaan eristyskyvyn määrittelyllä.

YLEISTÄ KAUSITARKASTUKSESTA

Kausitarkastuksen tavoitteena on selvittää, onko kuljetusväline ikääntymisestään huolimatta edelleen käyttötarkoitukseensa soveltuva ja ATP-kuljetusvälineitä koskevien teknisten vaatimusten mukainen. Kausitarkastus suoritetaan Ruokaviraston alaisuudessa viranomaismaisessa roolissa ja sen lopputulemana voi olla hyväksytty, keskeytetty tai hylätty. ATP-luokan voi jatkaa ainoastaan Luke, joka hyväksyttyään kausitarkastusaseman raportin lähettää uuden ATP-todistuksen tarkastuttajalle postilähetyksenä, jonka tarkastuttaja on velvollinen lunastamaan. Luke veloittaa todistuksesta hinnastonsa mukaisen veloituksen.

ASIAKIRJAT MUKAAN
Ennen kausitarkastuksen aloittamista varmistetaan korin ATP-luokan voimassaolo viimeisimmän ATP-todistuksen avulla, joten se tulee olla mukana. Lisäksi tarvitaan korin alkuperäinen tyyppitestiraportti tai sen kopio sekä kuljetusvälineen rekisteriote. Kausitarkastusta ei voida suorittaa, ellei kaikki vaadittavat asiakirjat ole kausitarkastusaseman käytettävissä. Tyyppitestiraportti ja atp-todistus voidaan hankkia maksullisina Lukelta, jolloin niistä veloitetaan VAK Huoltopalveluiden hinnaston mukainen veloitus.

KORI PESTYNÄ JA TYHJÄNÄ
Kausitarkastukseen saapuessa on korin oltava puhdas sisältä ja päältä, koska seinäpinnat tarkastetaan ja valokuvataan kaikkialta. Likainen kori voi johtaa kausitarkastuksen peruuntumiseen, josta veloitetaan asiakkaalta normaali kausitarkastusveloitus. Koritilan on ehdottomasti oltava tyhjä.

POLTTOAINESÄILIÖ TÄYNNÄ
Kausitarkastuksen jäähdytystestin aikana kylmälaite voi kuluttaa 30 – 40 litraa polttoainetta, varaa siis riittävästi polttoainetta.

KORITILA LÄMPIMÄNÄ
Kausitarkastusta ei voida aloittaa ennen kuin koritila ja seinät eristeineen ovat vähintään +15°C lämpötilassa. Tämä varmistetaan tallentamalla koritilan lämpötilat ovet kiinni 30 minuutin ajan ennen varsinaisen jäähdytystestin alkua. Tänä aikana lämpötila korissa ei saa laskea. Jos koritilaa pitää lämmittää ennen testiä, voi se viivästyttää kausitarkastusta niin, että kausitarkastukseen varattu aika ei riitä, joka puolestaan voi johtaa tarkastuksen peruuntumiseen. Koritilan lämmittämisestä veloitetaan erikseen.
Jättäessäsi kuljetusvälinettä kausitarkastukseen esim. edellisenä iltana, varmista riittävä polttoainemäärä ja jätä kylmälaite käymään +20°C asetuslämpötilalla.

LÄMPÖTILATALLENNIN
FRC-luokitelluissa kuljetusvälineissä tullee olla toimiva EN12830 hyväksytty lämpötilatallennin.