VAK:n vastuullisuuspolitiikka

”Haluamme olla edelläkävijä myös vastuullisuus­asioissa”

Ilpo Korhonen
toimitusjohtaja, VAK Oy

Ympäristövastuu

Ympäristövastuu

Teemme aktiivisesti työtä kestävän kehityksen edistämiseksi. Olemme tunnistaneet neljä ympäristön kannalta tärkeää osa-aluetta toiminnassamme, joiden ympäristövaikutusten minimoimiseen kiinnitämme erityistä huomiota. Nämä ovat: ympäristöystävällisten materiaalien ja kemikaalien käyttö, energian kulutus, jätteiden käsittely ja ympäristöystävälliset kuljetuskalustoratkaisut.

Toiminnassamme kiinnitämme erityistä huomiota ympäristö­vaikutuksiin.

Matti Niemelä, laatu- ja henkilöstöjohtaja

Energian kulutus

”Vastuullinen energiankäyttö tarkoittaa VAK:lla mm. aktiivista energiankulutuksen seurantaa ja poikkeamiin puuttumista sekä tehokasta lämmöntalteenottoa. Uusia laiteinvestointeja tehdessä suosimme energiatehokkaita vaihtoehtoja”.

Matti Niemelä
Laatu- ja henkilöstöjohtaja

Juuso Laine, suunnittelu- ja tuotekehityspäällikkö

Ympäristöystävällisten materiaalien käyttö ja ekologiset kuljetusratkaisut

”Suunnittelijamme hakevat jatkuvasti uusia rakenteita ja ratkaisuja energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisten kuljetuskalustoratkaisujen kehittämiseksi. Tästä esimerkkinä uudentyyppiset seinä- ja ovielementtimme, joiden avulla parannetaan merkittävästi eristyskykyä ja energiatehokkuutta”.

Juuso Laine
Suunnittelu- ja tuotekehityspäällikkö

Joni Andersson, tuotantojohtaja

Jätteiden käsittely

”Paras jäte on syntymätön jäte. Kun jätettä kuitenkin syntyy, meidän jokaisen velvollisuus on lajitella se oikein ja laittaa kiertoon. Oikein kierrättämällä säästämme niin luonnonvaroja kuin yrityksen varojakin pienentyneiden jätehuoltokustannusten muodossa. VAK:n tuotannossa laitamme mm. kaikki metallit, finnfoamit ja puujätteen kiertoon”.

Joni Andersson
Tuotantojohtaja


Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuumme kiteytyy ennen kaikkea arvoihimme. Ihmiset, laatu, rehellisyys ja kunnioitus näkyvät hyvinvoivina työntekijöinä ja tätä kautta tyytyväisinä asiakkaina. Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme tasapuolisesti ja kunnioittavasti. Turvallisuudesta emme tingi. Työstämme aktiivisesti turvallisuustoimenpiteitä ja pyrimme luomaan turvallisen työympäristön kaikille työntekijöillemme.

Matti Niemelä, laatu- ja henkilöstöjohtaja

”Haluamme olla luotettava ja turvallinen työnantaja työntekijöillemme. Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. Turvallisuudesta emme tingi tippaakaan”.

Matti Niemelä
Laatu- ja henkilöstöjohtaja

Ihmiset, laatu, rehellisyys ja kunnioitus näkyvät hyvinvoivina työntekijöinä ja tätä kautta tyytyväisinä asiakkaina.

VAK:n whistleblowing-ilmoituskanava

Me VAK:lla olemme omistautuneet toimimaan rehellisesti, vastuullisesti ja eettisesti. Jotta nämä arvot ilmentyisivät toiminnassamme joka päivä, on käytössämme eettinen kanava (whistleblowing). Sen kautta voit jättää meille ilmoituksen mahdollisesta väärinkäytöksestä tai toimintaperiaatteidemme rikkomisesta, nimettömänä ja luottamuksellisesti.

ILMOITA ANONYYMISTI
ILMOITA HENKILÖTIEDOILLASI


Yritysvastuu

Yritysvastuu

Yritysvastuumme konkretisoituu ennen kaikkea kasvuna ja kehityksenä. Se luo hyvinvointia koko yhteiskunnalle, synnyttää lisää työpaikkoja ja tarjoaa menestymisen mahdollisuuksia myös kumppaneillemme. Yritysvastuumme peruspilarina on hyvä hallintotapa. Edellytämme myös kaikilta kumppaneiltamme vastuullista toimintaa ja sitoutumista ympäristön kannalta kestäviin ratkaisuihin.

Ilpo Korhonen, toimitusjohtaja

Kasvumme lisää työpaikkoja ja tuo hyvinvointia

”Yrityksemme kasvu tuo hyvinvointia koko ympäröivälle yhteiskunnalle; lisää verotuloja ja työpaikkoja, myös lukuisten alihankkijoidemme kautta. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli yli 80 miljoonaa euroa ja työllistimme yli 500 alan osaajaa”.

Ilpo Korhonen
Toimitusjohtaja

Joonas Ilmolahti, talous- ja hankintajohtaja

Hyvä hallintotapa

”Yritysvastuumme pohjana on hyvä hallintotapa. Vastuullinen hallinto tarkoittaa meillä ennen kaikkea arvojemme mukaista toimintaa. Osaava työyhteisö ja tiedolla johtaminen näkyvät meillä muun muassa henkilökunnan aktiivisena kouluttautumisena ja taloudellisten tietojen oikea-aikaisena ja tarkkana raportointina”.

Joonas Ilmolahti
Talous- ja hankintajohtaja

Kasvu ja kehitys luovat hyvinvointia koko yhteiskunnalle, synnyttävät lisää työpaikkoja ja tarjoavat menestymisen mahdollisuuksia.


Arvot ohjaavat kaikkea toimintaamme

Arvot

Asiakaslähtöinen
Haluamme olla aina asiakkaan luottamuksen arvoisia. Emme jätä asiakasta pulaan, vaan etsimme asiakkaalle sopivimmat ratkaisut kaikissa tilanteissa.

Yhdessä menestyvä
Luomme kannattavaa kasvua tukemalla yhdessä asiakkaidemme liiketoimintaa. Menestyksen ydin on osaava ja sitoutunut henkilöstö.

Edelläkävijä
Olemme rohkeita kehittämään asiakkaita kuunnellen innovatiivisia tuotteita ja palveluita, joiden avulla lisäämme turvallisuutta ja energiatehokkuutta.