Underredsarbeten

Alustatyöt

Chassiarbeten

Chassiarbeten, chassiförstärkningar och konstruktionsändringar på släpvagnar.

Olika slags arbeten och förstärkningar på släpvagnarnas chassi. Enligt Trafis bestämmelser krävs tillverkarens anvisningar för ändringsarbeten på chassi. VAK kan alltså planera och utföra de nödvändiga ändringsarbetena enkelt och flexibelt. Vi utför också ökningar av axlar för totalmassor då det blir ändringar i dem.

Vi planerar dimensioner, massor och bromskalkyler. Ändringsarbeten på bromsar kräver ett av Trafi utfärdat reparationstillstånd. För VAL-släpvagnarnas del lönar det sig att i fråga om ändringsarbeten vara i direkt kontakt med VAK:s verksamhetsställe. Då kan man efter planeringen och anvisningarna komma överens om var ändringsarbetet ska utföras. Till kunden ges ett intyg över ändringsarbetet för ändringsbesiktningen.

Axlar

Om chassits totala massa och dimensioner ändras måste också en ökning av axlarna göras så att de motsvarar ändringarna. En femte axel ökar släpvagnens vikt med ca ett ton och laststorleken ökar med ca 3 000 kg. En extra axel motiveras av att arbetet går snabbt och är fördelaktigt.

Bromsarbeten

Bromsarbeten på lastbilar och släpvagnar måste göras omsorgsfullt, varför det finns testapparater för bromsdiagnostik på våra servicepunkter. Vi har alltid i kraft varande A-bromsreparationstillstånd.