Kollisionsreparationer

Kolarikorjaukset

Kollisionsreparationer av tungt materiel och släpvagnar samt reparationer av skador

Fullständiga kollisionsreparationer av släpvagnar utför vi med tidsenlig utrustning. Uträtning av chassi och reparationer av konstruktionen, ändringsarbeten och målning hör till vår service.

Anvisningar vid skadefall

Då en skada inträffar bör anmälan till försäkringsbolag lämnas så snart som möjligt. Kom överens med försäkringsbolaget om granskning av skadorna.

Då du beställer kollisionsreparation bör du beakta detta:

Kunden betalat själv för reparationsarbetet, men efter att reparationsverkstaden fått ett faktureringstillstånd kan fakturan skickas direkt till försäkringsbolaget. I fakturan nämns användningsdagar som gått förlorade och på basen av intyget kan försäkringsbolaget betala en ersättning för förlorade dagar då fordonet eller släpet stått.

Länkar till skadeanmälningar: Fennia, LokalTapiola, Aktia, Pohjola, If jne.