Skogströms Åkeri Ab: De rätta redskapen sparar tid, arbete och pengar

Skogströms Åkeri

Skogströms Åkeri Ab från Alvesta, Sverige, använder VAK:s långtrailers för sin matvarutransport eftersom de sparar tid, arbete och pengar. VAK tillverkar 19,6 meter långa trailers speciellt för den svenska marknaden. I Finland används de inte eftersom Finlands lagstiftning tillåter bara 13,6 meter långa släpvagnar.

Trailers

”Våra chaufförer är väldigt nöjda med ekipagen. Långtrailern rymmer lika mycket som traditionella fordonskombinationer, men man slipper att koppla isär för att lasta och lossa hela tiden som man måste göra när man kör bil- och släpkombinationer. För oss som åkeri är det framför allt ett kylaggregat som sparas, samt tidsåtgång vid lastning och lossning”, motiverar företagare Steen Skogström sitt val.