Kuljetus Juha Anttila Ky: Lätthet och säkerhet

AutomatkapellJuha Anttila, som jobbat som transportföretagare i 30 år, kan redan uppskatta egenskaper i materielet som underlättar arbetet och ökar säkerheten. Kuljetus Juha Anttila Ky:s nya, 5-axels tippande släpvagn har också utrustats med bland annat ett automatkapell: släpvagnens tak öppnas för lastning med att trycka på en knapp.

”Kapellet som öppnas automatiskt underlättar livet betydligt och samtidigt är det en säkerhetsfråga. Då man blir äldre börjar man uppskatta det att man själv inte behöver kliva upp och veva upp presenningen”, säger Juha Anttila.

”Det är också ekonomiskt lönsamt att investera i säkerhet för bara ett skadefall kan bli dyrare än ett automatiskt tak”, anmärker hans son Juuso Anttila.

Juuso Anttila berömmer också hur lätt det är att använda automatiken: i styrlådan finns klara instruktioner som vilken chaufför som helst kan följa för att använda den utan desto vidare skolning.

Den tippande släpvagnen som företaget från Taivassalo skaffade var den första i sitt slag för VAK. Pilotprojektet genomfördes i nära och gott samarbete med företagaren och användaren gillar resultatet skarpt.

Släpvagnen som speciellt planerats för transport av säd, foder och annan bulkvara har redan i användning visat sig vara just sådan den ska vara.

”Den nya vagnen är in i detalj fungerande och ser bra ut. Där finns till exempel ännu säkrare ställningar än tidigare för chauffören och ett halare chassigolv än vanligt varför det töms snabbare. Hydrauliken sparas då vagnen inte behöver lyftas alldeles upp då den töms”, säger Juuso Anttila då han räknar upp släpvagnens stark sidor.

”Vagnen har varit i bruk bara några veckor, varför vi inte ännu har så mycket erfarenhet av den, men åtminstone så här i början har vi varit väldigt nöjda. Och priset var rätt”, tillägger Juho Anttila.

Referenser

18.8.2020

LTP Group: Jag blev övertygad om VAK:s helhetstjänst

LTP Groups verkställande direktör, Matti Tuominen, beställde en 16,5 meter lång HCT-släpvagn och FRC-lastutrymmen till totalt femton lastbilar av VAK. Det rymdes många olika variationer i den stora serien. Det som alla dessa lastutrymmen har gemensamt är att det går att använda flyttbara skiljeväggar till att dela upp dem i olika temperaturavdelningar. Dessutom har alla

18.8.2020

Kilon Osuus-Auto: En ny underprofilskonstruktion avgjorde affären med VAK

Kilon Osuus-Autos verkställande direktör Ari Savisalo beställde karosser enligt det nya sortimentet av VAK, för sitt företags två lastbilar. De nya bilarna blev klara för trafik i juni 2019. Hur kom det sig att du beställde de ny lastutrymmena just av VAK? – För närvarande är ju konkurrensen verkligt hård mellan de olika karosstillverkarna. Eventuellt

28.5.2018

Lauri Vähälä Oy: V-Slider transporterar nu även växelcontainers

Den hydrauliskt fungerande V-Slider, som kopplar två trailers till varandra, utvecklas till ett allt mångsidigare arbetsverktyg. I början på detta år tillverkades hos VAK de första V-Sliders med baklämslyft och Vähälä Oy:s växelcontainersliders.