Kuljetus Juha Anttila Ky: Lätthet och säkerhet

Kuljetus Juha Anttila

Juha Anttila, som jobbat som transportföretagare i 30 år, kan redan uppskatta egenskaper i materielet som underlättar arbetet och ökar säkerheten. Kuljetus Juha Anttila Ky:s nya, 5-axels tippande släpvagn har också utrustats med bland annat ett automatkapell: släpvagnens tak öppnas för lastning med att trycka på en knapp.

Automatkapell

”Kapellet som öppnas automatiskt underlättar livet betydligt och samtidigt är det en säkerhetsfråga. Då man blir äldre börjar man uppskatta det att man själv inte behöver kliva upp och veva upp presenningen”, säger Juha Anttila.

”Det är också ekonomiskt lönsamt att investera i säkerhet för bara ett skadefall kan bli dyrare än ett automatiskt tak”, anmärker hans son Juuso Anttila.

Juuso Anttila berömmer också hur lätt det är att använda automatiken: i styrlådan finns klara instruktioner som vilken chaufför som helst kan följa för att använda den utan desto vidare skolning.

Den tippande släpvagnen som företaget från Taivassalo skaffade var den första i sitt slag för VAK. Pilotprojektet genomfördes i nära och gott samarbete med företagaren och användaren gillar resultatet skarpt.

Släpvagnen som speciellt planerats för transport av säd, foder och annan bulkvara har redan i användning visat sig vara just sådan den ska vara.

”Den nya vagnen är in i detalj fungerande och ser bra ut. Där finns till exempel ännu säkrare ställningar än tidigare för chauffören och ett halare chassigolv än vanligt varför det töms snabbare. Hydrauliken sparas då vagnen inte behöver lyftas alldeles upp då den töms”, säger Juuso Anttila då han räknar upp släpvagnens stark sidor.

”Vagnen har varit i bruk bara några veckor, varför vi inte ännu har så mycket erfarenhet av den, men åtminstone så här i början har vi varit väldigt nöjda. Och priset var rätt”, tillägger Juho Anttila.