VAKs verksamhet växer snabbt – HCT-ledade fordon och ett nytt servicecenter skapar runt 40 nya jobb

VAK:n liiketoiminta vahvassa kasvussa - HCT-yhdistelmät ja uusi huoltopiste tuovat liki 40 uutta työpaikkaa

Den ändrade förordningen beträffande maxmått för ledade fordon började gälla den 21 januari 2019. Ändringen gör nu att ännu längre ledade fordon tillåts, upp till 34,5 meter på finska vägar. Den ändrade förordningen påverkar antalet arbetstillfällen kraftigt. VAK tillverkar extra långa trailers och rekryterar för närvarande dussintals nya medarbetare vid fabriken i Vahto. Rekryteringen av nya medarbetare till servicecentret som byggs i Lieto ska också påbörjas.

Förberedelser för att påbörja produktionen av HCT-ledade fordon i VAKs fabrik i Vahto har redan pågått under lång tid. I förvissningen om att den ändrade förordningen skulle antas, byggde VAK sommaren 2018 en ny specialhall på cirka 2 000 kvadratmeter för växelflak i fabriksområdet i Vahto, och under hösten kompletterades fabrikens maskinlager med t.ex. en ny automatiserad svetslinje.

– Tillsammans med Transport- och kommunikationsverket har vi utarbetat ändringen av förordningen gällande de nya maxmåtten för ledade fordon i Finland. Under pilottillverkningen som ägde rum mellan 2015-2018, tillverkades cirka 60 extra långa trailers vid Vahto, och de flesta har använts med ett särskilt tillstånd som utfärdats av Trafi. Information som samlats in under pilottillverkningen har utvärderats av ministeriet, och de längre ledade fordonen har bedömts vara lämpliga för huvudvägnätet, säger VAKs vd Ilpo Korhonen.

– Kundernas intresse för HCT-ledade fordon är mycket stort. Detta syns tydligt i antalet icke expedierade ordrar för detta år. Förutom oss själva har även centrala företag och transportföretag också väntat på den ändrade förordningen. Syftet med de nya typerna av ledade fordon är att spara kostnader och ge en mer miljövänlig drift. HCT-ledade fordon minskar både bränsleförbrukning, personalkostnader och koldioxidutsläpp, förklarar Korhonen.

Design och tillverkning av HCT-ledade fordon kräver särskild noggrannhet och flera inblandade. Tack vare att fabrikens kapacitet utökats finns nu flera lediga jobb i VAKS produktion för kvalificerad arbetskraft inom olika områden.

Ett nytt servicecenter i Avanti i Lieto

VAK ska bygga ett nytt servicecenter med fullständig service i området västra Avanti i Lieto, som ska ersätta underhållsverkstaden i Åbo hamn. Byggprojektet påbörjas i februari 2019 och under konstruktionsfasen anlitas cirka tio byggföretag. Uppskattad kostnad för projektet är 8 miljoner euro. Det nya servicecentret ska öppna sommaren 2020.

Avantis servicecenter är tänkt att bli flaggskeppet i VAK underhållsservice både gällande storlek och service. En hall med en golvyta på cirka 5 000 kvadratmeter på ett 2,6 hektar stort område ska byggas, och har designats för att även kunna ta emot extra långa ledade fordon. När det öppnar ska servicecentret ha 45-50 kvalificerade anställda för arbete med tunga fordon.

Arbete och utbildning till installatörer
Cirka 10-15 nya installatörer behövs vid Avantis servicecenter. Rekrytering och utbildning av anställda ska påbörjas fasvis redan under våren 2019. – Det går att få jobb hos oss på många olika sätt. Jag uppmanar folk att söka arbete hos VAK även om personen inte innehar certifierade yrkeskunskaper i branschen. Om det behövs utbildar vi duktiga och motiverade sökande själva och vi erbjuder även möjlighet till en praktikplats, säger Korhonen.

Mer information om lediga platser hos VAK https://vak.fi/sv/vakanser/

Mer information
Verkställande direktör Ilpo Korhonen, VAK Oy, tfn. 040 457 1648, ilpo.korhonen@vak.fi

VAK Oy är en av de största tillverkarna av transportutrustning i de nordiska länderna. I Finland är VAK marknadsledande i tillverkning av isolerade lastutrymmen och trailers. Koncernen har över 500 anställda och 2018 uppgick företagets omsättning till över 76,5 miljoner euro. Utöver fabriken i Vahto har VAK landsomfattande servicecenter i åtta kommuner. Företaget som eftersträvar tillväxt i de nordiska länderna innefattar även försäljningsföretaget VAK Sverige Ab som bedriver verksamhet i Sverige.