Nya säkerhetsåtgärder på VAKs fabrik i Vahto

Portti

I augusti infördes nya säkerhetsåtgärder som förbättrar trafik och säkerhet på VAKs fabrik i Vahto. En ny stor parkeringsplats utanför grinden har byggts för personalen. I framtiden ska fabriksområdet vara stängt 24/7 och grindarna ska hållas stängda. Återkommande trafik som har tillåtelse att vistas i området ska hanteras med ett registrerings- och identifieringssystem.

Besökare, kunder som behöver underhåll, och leverantörer

När du anländer till fabriksområdet gäller följande instruktioner:

  • Ring numret som anges på huvudgrinden. Centret öppnar grinden och informerar din kontaktperson för besöket att du anlänt.
  • Vid grinden finns en områdeskarta som visar t.ex. parkeringsplatser för besökare, platser för kunder som behöver service, och för leverantörer. Observera att hastighetsbegränsningen är 20 km/h i området.
  • Du får bara röra dig i området tillsammans med värden såvida inget annat överenskommits.
  • Rökning är enbart tillåtet i särskilda områden.
  • Fråga om lov innan fotografering och videoinspelning.

Personlig skyddsutrustning i fabrikshallar:

  • Skyddsglasögon.
  • Skyddsväst.
  • Öronskydd i områden med mycket buller.
  • Eventuellt ytterligare skydd i konstruktionsområden.

Värden för besöket ska visa platsen där du hittar all nödvändig skyddsutrustning innan du beträder fabrikshallarna.
Besökarnas säkerhet har också förbättrats med närvarolistor i realtid. Data till listorna överförs via fotgängargrinden och registrerings- och identifieringssystemet. Realtidslistorna är mycket viktiga vid t.ex. brand för att kunna kontrollera vilka som är närvarande.

Parkeringsplatser

● En ny stor parkeringsplats utanför grinden har byggts för personalen.

Områdeskartan

● Parkeringsplatser för besökare är utmärkta på områdeskartan som finns i anslutning till huvudgrinden.

Ytterligare information beträffande säkerhet:
Säkerhetschef Matti Niemelä, tfn. 020 7656 321, matti.niemela@vak.fi