Nya säkerhetsåtgärder på VAKs fabrik i Vahto

I augusti infördes nya säkerhetsåtgärder som förbättrar trafik och säkerhet på VAKs fabrik i Vahto. En ny stor parkeringsplats utanför grinden har byggts för personalen. I framtiden ska fabriksområdet vara stängt 24/7 och grindarna ska hållas stängda. Återkommande trafik som har tillåtelse att vistas i området ska hanteras med ett registrerings- och identifieringssystem.

Besökare, kunder som behöver underhåll, och leverantörer

När du anländer till fabriksområdet gäller följande instruktioner:

  • Ring numret som anges på huvudgrinden. Centret öppnar grinden och informerar din kontaktperson för besöket att du anlänt.
  • Vid grinden finns en områdeskarta som visar t.ex. parkeringsplatser för besökare, platser för kunder som behöver service, och för leverantörer. Observera att hastighetsbegränsningen är 20 km/h i området.
  • Du får bara röra dig i området tillsammans med värden såvida inget annat överenskommits.
  • Rökning är enbart tillåtet i särskilda områden.
  • Fråga om lov innan fotografering och videoinspelning.

Personlig skyddsutrustning i fabrikshallar:

  • Skyddsglasögon.
  • Skyddsväst.
  • Öronskydd i områden med mycket buller.
  • Eventuellt ytterligare skydd i konstruktionsområden.

Värden för besöket ska visa platsen där du hittar all nödvändig skyddsutrustning innan du beträder fabrikshallarna.
Besökarnas säkerhet har också förbättrats med närvarolistor i realtid. Data till listorna överförs via fotgängargrinden och registrerings- och identifieringssystemet. Realtidslistorna är mycket viktiga vid t.ex. brand för att kunna kontrollera vilka som är närvarande.

Parkeringsplatser

● En ny stor parkeringsplats utanför grinden har byggts för personalen.

Områdeskartan

● Parkeringsplatser för besökare är utmärkta på områdeskartan som finns i anslutning till huvudgrinden.

Ytterligare information beträffande säkerhet:
Säkerhetschef Matti Niemelä, tfn. 020 7656 321, matti.niemela@vak.fi

Nyheter

6.5.2020

Nytt från VAK! Nya, ekologiska, och energieffektiva lösningar för påbyggnationer

Vi jobbar ständigt för att utveckla vår verksamhet i en mer ekologisk och energieffektiv riktning. Under 2020 skall vi presentera en ny påbyggnadskonstruktion med ett allt tjockare skikt av isolerande material. Konstruktionen har en utmärkt värmeisoleringsförmåga som är av stor betydelse speciellt när det gäller ATP-klassade påbyggnationer. Nya dörr- och elementlösningar är också ett steg

13.3.2019

Nyanställningar: Matti Virtanen är ny säljchef på VAK Oy

Högskoleingenjör Matti Virtanen (45) är från och med den 11 mars 2019 säljchef för VAK Oy.

5.2.2019

VAKs verksamhet växer snabbt – HCT-ledade fordon och ett nytt servicecenter skapar runt 40 nya jobb

Den ändrade förordningen beträffande maxmått för ledade fordon började gälla den 21 januari 2019. Ändringen gör nu att ännu längre ledade fordon tillåts, upp till 34,5 meter på finska vägar. Den ändrade förordningen påverkar antalet arbetstillfällen kraftigt. VAK tillverkar extra långa trailers och rekryterar för närvarande dussintals nya medarbetare vid fabriken i Vahto. Rekryteringen av nya medarbetare till servicecentret som byggs i Lieto ska också påbörjas.