Ny metallhall utökar kvalitet och leveranssäkerhet

Metallhall

VAK:s nya metallhall optimerar leveranssäkerheten och produkternas kvalitet.

På VAK:s fabrik i Vahto har man under de senaste veckorna arbetat inför invigningen av en ny metallhall.

2600 kvadratmeter ny produktionsyta, två laserskärmaskiner och toppmoderna automatiska lagerutrusningar ska möjliggöra produktion av högklassiga produkter inom överenskommen leveranstid.

En investering på cirka 4 miljoner euro är en stor satsning på ramtillverkningen. Den nya hallen och de moderna maskinerna utökar fabrikens kapacitet för tillverkning av delar betydligt.

”Vi strävar efter att tillverka produkterna från början till slut på samma ställe. Det är ett sätt att höja både kvaliteten och leveranssäkerheten. Vi kan snabbare reagera på ändringar och kontrollera hela processen på ett effektivare sätt”. Så beskriver arbetsledaren Mauri Laine fördelarna med den nya hallen.

”Kvaliteten ökar också i och med att vi nu kan hålla vanligt stål och rostfritt separat tack vare att vi har fler laserskärmaskiner. På så vis hamnar inte partiklar från vanligt stål på rostfritt vilket skulle orsaka risk för korrosion.”

Laine berättar att det går ungefär 40 procent snabbare att skära tunna plattor av rostfritt med den nya typen av laserskärmaskin jämfört med de gamla modellerna.

Flytande produktion

Den nya hallen är indelad i flera moduler. I varje modul utförs ett visst arbetsmoment. Genom att placera arbetsplatserna rätt säkerställer man att släpramen flyttas smidigt från ett arbetsmoment till ett annat. Även de nya automatlagren har placerats i anslutning till modulerna. Vi lägger därför mindre tid och kraft på att förflytta material från ett ställe till ett annat.

Varje automatlager kan innehålla upp till 180 ton stålrör och stålplattor. Det är material som bland annat används vid tillverkning av släpens rambalkar.

”När en montör behöver någonting från lagret slår han in produktkoden på automatlagrets dator. Därefter tar staplaren fram den rätta plattan. Om någonting ska returneras till lagret lägger staplaren tillbaka det på rätt ställe. Det är ett bra system för att hålla ordning på allt material”, säger Mauri Laine.

Under hösten har man strävat efter att öka produktionen även i den gamla produktionsanläggningen. Genom att omorganisera har man till exempel kunnat skapa en ny och effektivare produktionslinje för montering av skåpelement.

Hallen och maskinerna fungerar inte utan personal. Därför har flera nya medarbetare anställts till ramproduktionen under hösten. Det innebär ett tjugotal nya tillsvidareanställningar. Totalt sysselsätter VAK omkring 500 personer.

Automatlagret

Varje automatlager innehåller över 180 ton stålplattor eller stålrör för tillverkning av släpets rambalkar. Arbetsledaren Mauri Laine (till höger) presenterar automatlagrets verksamhet för Jarmo Laine.