Nätfaktureringsadresser

Våra nätfakturor hanteras av MAVENTA med operatörskoden 003721291126.

För elektroniska fakturor via banknätverket är vår operatör Danske Bank med operatörskoden DABAFIHH.

 

VAK Oy, FO-nummer: 0636524-6
EDI-signum/nätfaktureringsadress:
003706365246

VAK Oy, Verksamhetsstället i Lapinlahti
EDI-signum/nätfaktureringsadress:
003706365246002

VAK Huoltopalvelut Oy, FO-nummer: 1550278-3
EDI-signum/nätfaktureringsadress:

  • Verksamhetsstället i Seinäjoki, 003715502783004
  • Verksamhetsstället i Jyväskylä, 003715502783003
  • Verksamhetsstället i Vahto, 003715502783002
  • Verksamhetsstället i Lieto, 003715502783012
  • Verksamhetsstället i Tampere, 003715502783005
  • Verksamhetsstället i Uleåborg, Voudintie 003715502783006
  • Verksamhetsstället i Uleåborg, Oritkari 003715502783009
  • Verksamhetsstället i Vanda, Suokallionkuja 003715502783010
  • HP Centrallager 003715502783011

Vaki-Maalaus Oy, FO-nummer: 0984999-1
EDI-signum/nätfaktureringsadress:
003709849991

 

Fakturor måste innehålla uppgift om leveransställe och namn på beställare. VAK-koncernen tillämpar 30 dagars betalningsvillkor om inte annat avtalats.

Vår kontaktperson för nätfakturering är Mika Varjo mika.varjo@vak.fi puh. +358 20 7656 330. Vänligen meddela ert EDI-signum innan ni skickar oss några nätfakturor.

Om ni inte har möjlighet att skicka nätfaktura kan fakturor skickas som pdf-filer till e-postadressen ostolaskut@vak.fi.