Organisation

Styrelse

Styrelsens ordförande
Lassi Virtanen

Matti Virtanen

Pasi Virtanen

Taru Virtanen

Risto Koivisto

Petri Palmroth

Ledningsgruppen för VAK koncern

Ilpo Korhonen

Verkställande direktör VAK Oy
Ilpo Korhonen
+358 20 7656 306
ilpo.korhonen@vak.fi

Matti Virtanen

Försäljningsdirektör
Matti Virtanen
+358 20 7656 304
matti.virtanen@vak.fi

Joonas Ilmolahti

Finansdirektör
Joonas Ilmolahti
+358 10 2022 074
joonas.ilmolahti@vak.fi

Joni Andersson

Produktionsdirektör
Joni Andersson
+358 20 7656 320
joni.andersson@vak.fi

Tarja Mäkinen

HR Direktör
Tarja Mäkinen
+358 10 2022 068
tarja.makinen@vak.fi

Juha-Matti Ruuskanen

Verkställande direktör VAK Huoltopalvelut Oy
Juha-Matti Ruuskanen
+358 20 7656 431
juha-matti.ruuskanen@vak.fi