Grundarten av VAK har tilldelats industiråds titel

Republikens president har 1.12.2017 förlänat VAK:s grundare Lassi Virtanen industriråds titel.

Lassi Virtanens framgångshistoria började med hans pappas smedjeverkstad där han redan som barn trivdes så bra att hans pappa fäste ett eget handtag på smedjans dörr för lille Lassi, så att pojken kunde komma och följa med sin pappas arbete när helst han ville.

Pappan dog alldeles för tidigt då Lassi var 12 år gammal. Han hann dock lära sonen värdet av arbete och flit. Som 19-åring grundade Lassi Virtanen 1972 i samma smedja en bilverkstad som på 45 år har vuxit till en av de största tillverkarna i Norden av transportmateriel för tung trafik.

I dag är VAK-koncernens omsättning närmare 80 miljoner euro och den sysselsätter över 500 människor. Företaget är marknadsledande i Finland inom lastutrymmen och släpvagnar. Dotterbolaget VAK Huoltopalvelut Oy utför service på och reparerar transportmateriel på åtta orter i hela Finland. Dessutom har koncernen en verksamhetspunkt i Sverige och försäljningsbolaget VAK Sverige. Cirka en tredjedel av VAK:s produktion går på export.

Det som alltid har fört Virtanens företag framåt har varit något som han lärde sig redan som barn: att värdera arbetet, hårt arbete och vilja att betjäna kunderna på bästa möjliga sätt. Under hela sin historia har företaget starkt personifierats i Lassi Virtanen, vars kunnande kombinerat med Oppfinnarjocke-mentalitet och -kreativitet har garanterat fungerande lösningar till alla slags transportbehov.

Förutom under 1990-talets år av recession har VAK vuxit jämnt. Vinsterna som kommit från företagandet har inte använts till fester utan till att förnya företagets produktionsutrymmen och maskinpark samt utveckla servicenätverket. Inte ens 2010-talets långa recession dämpade Lassi Virtanens entusiasm. Då andra bromsade investeringarna utvecklade han produktionen och byggde bland annat en karosserielementfabrik som är helt unik i Norden. Tack vare investeringarna har företaget kunna växa till sin nuvarande storlek.

Bysmedens smedja, där allt fick sin början, bevarades på VAK:s gård ända till senaste år, då man var tvungen att riva den historiska byggnaden för att ge plats åt fabrikens tillväxt. Smedjans gavel och den legendariska dörren med handtagen sparades och de hälsar fortfarande besökarna välkomna till fabriksområdet.

Regional och riksomfattande central aktör

Lassi Virtanens riksomfattande arbete för utvecklingen av transportmateriel och skapandet av innovationer är välkänt inom branschen. Lassi Virtanen och VAK har spelat en betydande roll till exempel i utvecklingen av HCT-fordonskombinationer (High Capacity Transport). Med kombinationer med mer kapacitet strävar man efter att sänka transportkostnaderna samt minska skadlig inverkan på miljön.

VAK-koncernen och Lassi Virtanen har 2008 tilldelats landskapet Egentliga Finlands företagarpris samt 2010 Entrepreneurial Spirit of Turku Award-priset.

I Rusko är VAK-koncernen ortens överlägset största arbetsgivare. Lassi Virtanen och VAK-koncernen har genom sin tillväxtorientering på ett avgörande sätt bidragit till den lokala ekonomiska utvecklingen och företagsklimatet i Rusko. Virtanen var med och grundade 1981 företagarföreningen i Rusko och Vahto och satt i föreningens styrelse fram till år 1990.

Titeln förlänades av republikens president Sauli Niinistö.

Tilläggsuppgifter:
VAK Oy:s styrelseordförande Lassi Virtanen, tfn. 0500 822 153
VAK Oy:s verkställande direktör Matti Virtanen, tfn. 020 7656 304

Nyheter

6.5.2020

Nytt från VAK! Nya, ekologiska, och energieffektiva lösningar för påbyggnationer

Vi jobbar ständigt för att utveckla vår verksamhet i en mer ekologisk och energieffektiv riktning. Under 2020 skall vi presentera en ny påbyggnadskonstruktion med ett allt tjockare skikt av isolerande material. Konstruktionen har en utmärkt värmeisoleringsförmåga som är av stor betydelse speciellt när det gäller ATP-klassade påbyggnationer. Nya dörr- och elementlösningar är också ett steg

3.9.2019

Nya säkerhetsåtgärder på VAKs fabrik i Vahto

I augusti infördes nya säkerhetsåtgärder som förbättrar trafik och säkerhet på VAKs fabrik i Vahto. En ny stor parkeringsplats utanför grinden har byggts för personalen. I framtiden ska fabriksområdet vara stängt 24/7 och grindarna ska hållas stängda. Återkommande trafik som har tillåtelse att vistas i området ska hanteras med ett registrerings- och identifieringssystem.

13.3.2019

Nyanställningar: Matti Virtanen är ny säljchef på VAK Oy

Högskoleingenjör Matti Virtanen (45) är från och med den 11 mars 2019 säljchef för VAK Oy.