Kuljetusliike Törmänen Oy: Med rätt materiel konkurrensfördelar och inbesparingar

Kuljetusliike Törmänen

”Produkter som är skräddarsydda för den egna transportverksamheten ger konkurrensfördel och inbesparing. VAK planerade och tillverkade för oss en unik kombination som är precis sådan som jag ville ha”, säger transportföretagaren Matti Törmänen från Rusko.

Kuljetusliike Törmänen

Transportbolaget Törmänen kör plastpellets som används som råmaterial inom plastindustrin från hamnarna till fabrikerna. Lossningen av dem kräver speciella rotationsmatare och kompressorfläktar. Med samma materiel utför man också lastningar där tippar behövs och kör tankcontainers.

”Med den nya B-link, med två tippande släpvagnar in i produktmataren kan vi köra alla våra transporter. Då det finns två tippbara släpvagnar efter varandra sparar vi körkilometrar. Investeringen var stor men vi får inbesparingar på flera tio procent, d.v.s. tack vare den nya kombinationen får vi en betydande konkurrensfördel”, räknar Matti Törmänen ut.

Då det blev aktuellt att köpa en ny kombination bad Törmänen som bor i Rusko, granne med Vahto, inte ens några offerten från andra än VAK.

”Alla tillverkare av transportmateriel börjar inte ens skräddarsy släpvagnar, utan vill erbjuda sina egna standardprodukter. Hos VAK nobbar man inte kundens idéer utan börjar på allvar utveckla dem till fungerande produkter. Från kundens sida är det trevligt då någon på riktigt vill lösa hans problem”, konstaterar transportföretagaren.

Törmänen berättar att samarbetet har varit mycket smidigt. Företagaren som bor nära VAK:s fabrik stack sig till och med in med en chaufför och tittade på hur planeringen framskred på datorn. På det sättet kunde önskade ändringar göras i tid.

Efter att tippkombinationen varit några månader i användning berättar Matti Törmänen att han är väldigt nöjd med den. Slutresultatet blev just sådant som det skulle vara och kombinationen har visat sig fungera effektivt i praktiken.