Kuljetus Jalonen Ky: Kostnadseffektiv nyhets-slider

Juha Jalonen

Transportföretagaren Juha Jalonen berättar att han fått av VAK lätt och okomplicerad service. Transporten av sjöcontainers är nu också lätt och okomplicerad då de ligger på en V-Slider-kombination av ny modell som tagits fram i samarbete med VAK, där vagnarna sinsemellan kan växlas i vilken ordning som helst.

Kuljetus Jalonen

”Lastens vikt fördelas alltid jämnt då containerna kan bytas i önskad ordning. De kan också lossas och lastas i den ordning som är klokast, dvs. man behöver inte däremellan fara till hamnen för att byta containers. Så här sparas tid och kilometrar”, gläder sig företagaren.

Den nya slidern föddes på transportföretagarens eget initiativ. Jalonen som transporterar sjöcontainers från Raumo hamn till alla delar av Finland blev utled på att tricksa med containers som skulle till olika platser. Långtradaren som transporterar containers måste många gånger köra en överlopps sväng via hamnen för att lastning och lossning av containers skulle kunna ske i önskad ordning.

”Jag funderade hur arbetet skulle kunna effektiveras och körningen av containers skulle göras smidigare. PÅ den traditionella slidern kommer alltid den kortare containern fram och den längre bakom, vilket bestämmer i vilken ordning lasten kan lossas. Detta orsakar emellanåt mycket onödiga kilometrar”, beskriver Jalonen problemet.

I maj möttes företagaren och hans samarbetspartner hos VAK för att ta fram idéer om vilka förändringar som borde göras i den traditionella slidern. Tre månader efter det hade Juha Jalonen redan en ny slider.

”Vi har nästan dagligen glädje och nytta av den nya släpvagnens mångsidighet. Den är ett verkligt behändigt verktyg som varmt kan rekommenderas för alla som transporterar containers!”