Kuljetus Jalonen Ky: Kostnadseffektiv nyhets-slider

Kuljetus JalonenTransportföretagaren Juha Jalonen berättar att han fått av VAK lätt och okomplicerad service. Transporten av sjöcontainers är nu också lätt och okomplicerad då de ligger på en V-Slider-kombination av ny modell som tagits fram i samarbete med VAK, där vagnarna sinsemellan kan växlas i vilken ordning som helst.

”Lastens vikt fördelas alltid jämnt då containerna kan bytas i önskad ordning. De kan också lossas och lastas i den ordning som är klokast, dvs. man behöver inte däremellan fara till hamnen för att byta containers. Så här sparas tid och kilometrar”, gläder sig företagaren.

Den nya slidern föddes på transportföretagarens eget initiativ. Jalonen som transporterar sjöcontainers från Raumo hamn till alla delar av Finland blev utled på att tricksa med containers som skulle till olika platser. Långtradaren som transporterar containers måste många gånger köra en överlopps sväng via hamnen för att lastning och lossning av containers skulle kunna ske i önskad ordning.

”Jag funderade hur arbetet skulle kunna effektiveras och körningen av containers skulle göras smidigare. PÅ den traditionella slidern kommer alltid den kortare containern fram och den längre bakom, vilket bestämmer i vilken ordning lasten kan lossas. Detta orsakar emellanåt mycket onödiga kilometrar”, beskriver Jalonen problemet.

I maj möttes företagaren och hans samarbetspartner hos VAK för att ta fram idéer om vilka förändringar som borde göras i den traditionella slidern. Tre månader efter det hade Juha Jalonen redan en ny slider.

”Vi har nästan dagligen glädje och nytta av den nya släpvagnens mångsidighet. Den är ett verkligt behändigt verktyg som varmt kan rekommenderas för alla som transporterar containers!”

Referenser

18.8.2020

LTP Group: Jag blev övertygad om VAK:s helhetstjänst

LTP Groups verkställande direktör, Matti Tuominen, beställde en 16,5 meter lång HCT-släpvagn och FRC-lastutrymmen till totalt femton lastbilar av VAK. Det rymdes många olika variationer i den stora serien. Det som alla dessa lastutrymmen har gemensamt är att det går att använda flyttbara skiljeväggar till att dela upp dem i olika temperaturavdelningar. Dessutom har alla

18.8.2020

Kilon Osuus-Auto: En ny underprofilskonstruktion avgjorde affären med VAK

Kilon Osuus-Autos verkställande direktör Ari Savisalo beställde karosser enligt det nya sortimentet av VAK, för sitt företags två lastbilar. De nya bilarna blev klara för trafik i juni 2019. Hur kom det sig att du beställde de ny lastutrymmena just av VAK? – För närvarande är ju konkurrensen verkligt hård mellan de olika karosstillverkarna. Eventuellt

28.5.2018

Lauri Vähälä Oy: V-Slider transporterar nu även växelcontainers

Den hydrauliskt fungerande V-Slider, som kopplar två trailers till varandra, utvecklas till ett allt mångsidigare arbetsverktyg. I början på detta år tillverkades hos VAK de första V-Sliders med baklämslyft och Vähälä Oy:s växelcontainersliders.