Karosseriarbeten

Korityöt

Karosseriservice och ändringsarbeten på lastkarosserier

Alla reparationer, service och ändringsarbeten av bilskåp och karosserier. VAK kan utföra individuella ändringar och lösningar på karosseri enligt kundens behov. Dessutom målningsarbeten av tungt materiel.

Service, reparationer och garantiarbeten på VAK-släpvagnarna utförs på alla våra nio verksamhetsställen.