Vår metodik

Vår metodik

Säkerhet

SäkerhetSyftet med VAK:s säkerhetsverksamhet är att skydda människor, egendom, information, rykte och miljö från olyckor, skador och brott och att förhindra funktionsfel i förväg. Säkerhet är en naturlig del av vår verksamhet och berör alla våra anställda. Var och en av oss ansvarar för säkerheten i sitt eget arbete och sin verksamhet.

Vi utbildar vår personal att agera i enlighet med våra säkerhetsprinciper och att rapportera eventuella avvikelser. VAK:s ledning har åtagit sig att fortsätta arbeta med säkerhetsutveckling, ser till att säkerhetsmålen uppnås samt fastställer vid behov ändringar i säkerhetspolicyn. Vi följer lokala och nationella lagar och myndighetsföreskrifter i all vår verksamhet.

 

Kvalitet

KvalitetHög produktkvalitet är en nyckelfaktor i VAK:s verksamhet. Förutom produktkvalitet fokuserar vi också på verksamhets- och inköpsutveckling. Med verksamhetskvalitet avser vi kvaliteten på vår service, tillgänglighet och leveranssäkerhet.

Exempel på VAK:s kvalitetsarbete:

  • Högkvalitativa och skräddarsydda karosselement tillverkas på vår egen elementfabrik, Vahto.
  • Tillverkningsprocessen omfattar diverse inspektioner och varje produkt som lämnar fabriken går igenom en slutkontrollavdelning innan den levereras till kunden.
  • Vi utvecklar och utbildar vår personal kontinuerligt genom arbetsbaserat lärande, utbildning och karriärutveckling.
  • Professionellt partnerskap. Vi känner till kundens transportbehov och affärsverksamhet – vi kan tillhandahålla precis rätt transportlösning.
  • Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet för att möta kraven i en föränderlig omvärld.

 

Miljö

MiljöVAK Oy har som mål att tillverka tunga transportlösningar på ett professionellt och högkvalitativt sätt utan att i onödan belasta miljön. Vi tror att kvalitet och miljöskydd kompletterar varandra.

VAK använder metoder och material som medför en så liten miljöpåverkan som möjligt. Ansvarig hantering av miljöfrågor är en väsentlig del av våra värderingar, vilka ledningen och VAK:s hela personal har åtagit sig att följa.

Exempel på VAK:s miljöarbete:

  • I produktionsprocessen används så mycket återvinningsbara material som möjligt.
  • Vi tar hänsyn till energieffektivitet och driftsäkerhet vid köp av maskiner och utrustning. Vi föredrar inhemska tillverkare vid både material- och maskininköp.
  • Miljöfrågor har beaktats vid hantering och återvinning av avfall. Det finns pressar och avfallskärl på gården utanför våra verksamhetsställen. Allt avfall placeras i korrekta containers och flytande avfall lämnas för korrekt avfallshantering.
  • Alla nya belysningslösningar i våra kontor bygger på LED-teknik.