Toimintatapamme

Toimintatapamme

Turvallisuus

TurvallisuusVAK:n turvallisuustoiminnan päämäärä on turvata ihmiset, omaisuus, tieto, maine ja ympäristö onnettomuuksilta, vahingoilta ja rikoksilta sekä ennalta varmistaa toiminnan häiriöttömyys. Turvallisuus on luonnollinen osa liiketoimintaamme ja kaikkia työntekijöitämme koskeva asia. Jokainen meistä on vastuussa oman työnsä ja toimintansa turvallisuudesta.

Koulutamme henkilöstöämme toimimaan turvallisuusperiaatteidemme mukaisesti ja raportoimaan mahdollisista poikkeamista. VAK:n johto on sitoutunut turvallisuuden kehittämiseen, valvoo turvallisuudelle annettujen tavoitteiden toteutumista sekä vahvistaa turvallisuuspolitiikkaan tehtävät muutokset tarvittaessa. Noudatamme kaikessa toiminnassamme paikallisia ja kansallisia lakeja sekä viranomaisohjeita.

 

Laatu

LaatuTuotteiden korkea laatutaso on VAK:n toimintaa keskeisesti ohjaava tekijä. Keskitymme tuotteen laadun lisäksi myös toiminnan ja hankinnan laadun kehittämiseen. Toiminnan laadulla käsitämme palveluiden, saatavuuden ja toimitusvarmuuden laadun.

Esimerkkejä VAK:n laatuteoista:

  • Laadukkaat ja määrämittaiset korielementit valmistetaan omalla elementtitehtaalla, Vahdolla.
  • Tuotantoprosessiin kuuluu erilaisia tarkastuksia ja jokainen tehtaalta valmistuva tuote kulkee lopputarkastusosaston kautta ennen kuin se luovutetaan asiakkaalle.
  • Kehitämme ja koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti työssäoppimisen, koulutuksien ja urakehityksen avulla.
  • Ammattimainen kumppanuus. Tunnemme asiakkaan kuljetustarpeet ja yritystoiminnan – osaamme tarjota juuri oikeanlaisen kalustoratkaisun.
  • Kehitämme jatkuvasti toimintaamme muuttuvan liiketoimintaympäristön vaatimusten mukaisesti.

 

Ympäristö

YmpäristöVAK Oy:n tavoitteena on valmistaa raskaan kaluston kuljetusratkaisuja ammattitaitoisesti ja laadukkaasti ympäristöä tarpeettomasti kuormittamatta. Mielestämme laatu ja ympäristönsuojelu täydentävät toiminnassa toisiaan.

VAK:lla käytetään mahdollisimman vähän luontoa kuormittavia toimintatapoja ja materiaaleja. Ympäristöasioiden vastuullinen hoito on oleellinen osa arvojamme, joihin on sitoutunut johto ja koko VAK:n henkilökunta.

Esimerkkejä VAK:n ympäristöteoista:

  • Tuotantoprosessissa käytetään mahdollisimman paljon kierrätettäviä materiaaleja.
  • Koneiden ja laitteiden hankinnoissa huomioidaan energiatalous ja käyttöturvallisuus. Suosimme kotimaisia valmistajia niin materiaali- kuin konehankinnoissakin.
  • Ympäristöasiat on huomioitu jätehuollossa ja kierrätyksessä. Toimipisteiden piha-alueella on puristimet ja jätelavat. Kaikki jätteet eritellään oikeisiin lavoihin ja nestemäinen jäte toimitetaan hävitettäväksi asianmukaisella tavalla.
  • Kaikkien uusien toimitilojen valaistusratkaisuissa on käytetty LED-tekniikkaa.